raamdal-tocht bij gassel


Persoonlijk vind ik het een zeer mooie wandelroute en een volledige routebeschrijving van deze wandeling kun je vinden op: https://www.klikprintenwandel.nl/wandelroutes/raamdal-tocht/ 

De “Raamdal-tocht” is een flinke wandeling van 19 kilometer die begint en eindigt in het dorpje Gassel bij de Johannes de Doperkerk aan het Julianaplein. Ik liep de tocht op 18 april 2019.

 

Het dorp behoort tot de gemeente Grave en ligt in het noordoostelijk deel van Noord-Brabant tussen de huidige Maas en de oude riviergeul van deze rivier waar nu de Lage Raam stroomt, even verder de Graafsche Raam geheten.

 

Ten oosten ligt de bedding van de Beersche Maas die zevenhonderd jaar vanaf Katwijk, dat iets boven Cuijk ligt, als overlaat heeft gefunctioneerd en waarin tot in de negentiende eeuw de Geester- en Gasselse bossen lagen. Deze zijn toen gekapt om het water uit deze overlaat ten noorden van Gassel sneller te laten terugstromen naar de rivier.

 

Wat opvalt is dat vele woningen en boerderijen op een “donk” staan wat een grote hoge zandkop is of een plateaurand langs een beekdal. Het zijn dus hogere of drogere plekken in een drassige omgeving. Mensen hebben zich daar gevestigd omdat de omgeving geschikt was voor landbouw.


Net buiten Gassel staan vele mooie boerderijen met in deze tijd (april) soms met weiden vol paardenbloemen. Op de middelste foto woonboerderij "De wilde eik".  Onderweg zie je regelmatig de kerk van Gassel in de achtergrond.

 


De Broekse Wielen bestaan uit een aantal grotere en kleinere wielen, gelegen nabij het gehucht Nieuw Gassel en Vogelshoek, ten zuiden van Escharen. De architect van de Broekse Wielen is de Beerse Maas, ofwel de Groene Maas. De wielen zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken in de ringdijk om de polder van Escharen die het dorp Gassel moest beschermen tegen overstromingen vanuit de Graafsche Raam en de Maas.Het gaat om een groep van acht wielen. Vijf hiervan hebben nu het karakter van een ven, terwijl de anderen wel hun karakter als diepe van een rivier geïsoleerde kleine wielen hebben behouden. 


Duidelijk te zien dat het weer voorjaar is. Op de 3 foto's hierboven van links naar rechts: de Wilde Hyacinth of ook wel het Hazeklokje; de Gewone Reigersbek en helemaal rechts de Grote Ereprijs.


 

 

Links een van de mooie boerderijen aan de Meisevoort met een eeuwenoude lindeboom. Rechts een van de wegen (grindpad) door het gebied.


De beek de Graafsche Raam. Het Raamdal ligt ten zuiden van Escharen aan de westoever van de Graafsche Raam en is eigendom van de gemeente Grave. Het 30 hectare grote beekdal en de hogere zandgronden zijn een bijzonder stukje natuur, dat tevens het Estersbroek bevat en overloopt in het begrazingsgebied de Maurik met het Langven, in beheer bij Staatsbosbeheer. Het gebied aan de overkant van de Raam is het in principe niet voor publiek toegankelijke gebied van het Brabants Landschap met schale graslanden en afwisselend struweel.  


Het Peelkanaal is in 1939 door werklozen gegraven als onderdeel van de Peel-Raamstelling. Deze tachtig kilometer lange verdedigingslinie met mijnenvelden, kazematten (bunkers), prikkeldraadversperringen en loopgraven liep van de Maas bij Grave tot aan de Belgische grens bij Weert. In de Tweede Wereldoorlog speelde de Peel-Raamstelling een belangrijke rol. Het deed dienst als afwateringskanaal en antitankgracht, waardoor het al snel de naam Defensiekanaal kreeg.


Het prachtige ‘Langven’ in natuurgebied de Maurik is in de laatste ijstijd ontstaan door verstuiving van zand, dat de stuifduinen vormde waarop nu het bos staat. Het is een gebied dat rijk is aan allerlei verschillende (ook zeldzame) planten en dieren. Ook insecten voelen zich er thuis, waardoor er ook veel kikkers en salamanders te vinden zijn. Ook reeën komen hier drinken.

En de Schotse Hooglanders, die je hier tegen kunt komen, nemen er graag een bad. 


De wandeling gaat voor een deel langs de beek de Graafsche Raam naar het dorp Escharen. In Escharen loop je over de Middelrotscheweg langs een boomkwekerij met een opvallend tapijt van paardenbloemen.


Het huidige Gasselse Bos ten westen van Gassel ligt op oude rivierduinen. In de dertiger jaren van de twintigste eeuw vanuit de werkverschaffing aangelegd om het stuifzand in te perken. Het was eerder een heidegebied dat vanwege de behoefte aan vlees, wol en mest te veel door schapen was begraasd. Het gaat hier om een gebied van zo’n vijftig hectare dat eigendom is van de gemeente Grave.

Het is een natuurrijk gebied met bossen en een beekdal waar je in het landschap dus oude sporen ziet van het vroegere stroomgebied van de Maas.


De korenmolen in Gassel met de naam Bergzicht werd voor het eerst gebouwd in 1808. Helaas hebben de Fransen tijdens het beleg van Grave in 1813 en 1814 de molen vernield. Men neemt aan dat in 1815 de molen is herbouwd toen de Fransen waren vertrokken.

Het is jammer dat de molen zo ingebouwd staat tegen een veevoederbedrijf.

Over de naam “Bergzicht” doen twee verhalen de ronde.

Lang geleden zou men vanaf hier de Mookse berg hebben kunnen zien.

Het andere verhaal is dat de molen aan de rand staat van een gebied dat tot 1900 “de Berg” of “Heese Berg” werd genoemd.

 

Op de achtergrond korenmolen Bergzicht achter een "zee" van paardenbloemen.

 

 


Ten noorden van Gassel loopt de wandelroute over een dijk en zie je een stuk verderop de rivier de Maas. Langs en op de dijk was het één bloemenzee van het koolzaad.


Over allerlei paadjes, door koeien uitgesleten, gaat de route rond de Kraaijenbergse Plassen, waarbij je steeds de kerk van Gassel op de achtergrond kunt zien. Die stalen balk (rechts op de foto) over een geul vormt de verbinding met een eilandje in de plas. Het gebied op en rond de plas wordt druk bezocht door allerlei watervogels. 


In het gebied om de plassen hoor je steeds de prachtige zang van onder andere de Tjiftjaf, de Nachtegaal en de Zwartkop (zie de foto's van links naar rechts).


Na het rondje om de Kraaijenbergse Plas eindigt de wandeling uiteindelijk weer in Gassel bij de kerk.

 


Reactie plaatsen

Reacties

Willem van Gerwen
2 jaar geleden

Bedankt Toon. Het is ook een heel mooi gebied.

Toon Sanders
2 jaar geleden

Weer een prachtige serie Willem, vooral die foto van de plas hier 2 foto's boven links is kraakheldere. Je kunt de helderheid van de plas in het water zien.