vlasroot-route, Riethoven


Deze wandeltocht door het mooie beekdallandschap van de Dommel heb ik samen met Leo gelopen op 18 september 2019. De tocht heeft een lengte van 18 kilometer en start en eindigt bij de Willibrorduskerk in het plaatsje Riethoven.

 

De complete routebeschrijving inclusief een overzichtskaart kun je gratis printen op de site

www.klikprintenwandel.nl/wandelroutes/grote-vlasrootroute/


De wandeling start en eindigt bij de Willibrorduskerk in Riethoven. Deze kerk is gebouwd in het midden van de 15e eeuw, maar door een verbouwing en uitbreiding in de jaren 1890-1899 is er slechts weinig over van het oorspronkelijke gebouw. Tot het jaar 1936 zou de kerk in het bezit zijn geweest van een stukje van de schedel van Sint Willibrordus. Waar dat stukje is gebleven is tot op heden niet bekend.


Vanuit de bebouwde kom loop je al gauw via de Stevertsebaan het dorp uit en kom je via een bosgebied bij het buurtschap Broekhoven waar je de Broekhovenseweg oversteekt en via het pad De Kuningen loopt in de richting van het beekje de Run. De Run ontspringt bij de Weebosch bij de Belgische grens en stroomt langs Eersel en het Steenselse buurtschap Stevert (hier stond vroeger een watermolen -foto rechtsonder) om ten zuiden van Veldhoven uit te monden in de Dommel.


Bij een bruggetje over de Run gaat de tocht verder langs de beek over het schouwpad. De beek was vroeger een meanderende beek maar vanwege de landbouw grotendeels recht gemaakt. De komende jaren gaat echter het omgekeerde weer gebeuren en probeert men de beek weer geheel in oorspronkelijke staat te herstellen.

 

De beek loopt langs het Groot Goor. Dit is een smal, langgerekt, nat gebied.  

Dit moeras- of broekbos is een van de weinige gebieden in Nederland met een vrijwel natuurlijke begroeiing. Er leven veel reeën en het wemelt er van de insecten, die op hun beurt weer veel vogels aantrekken waaronder de wielewaal en houtsnip. Groot Goor is niet toegankelijk voor publiek. Wel is het mogelijk een wandeling over het door ons gevolgde schouwpad te maken.

Opvallend is de roodbruine kleur van het water. Het is een teken dat het water veel ijzeroxide bevat.

 

Een tweede verschijnsel langs het pad is de Japanse Duizendknoop (zie foto hieronder). In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, komt de plant in beginsel uit China, Taiwan en Korea. Deze plant is een exoot en hoort hier helemaal niet thuis. Ten koste van lokale soorten gedijt deze plant volop in ons klimaat en is praktisch bijna niet uit te roeien. De wortels kunnen meters diep reiken en één stukje wortel kan al zorgen voor een flinke groei van deze plant.


De wandeling gaat verder naar een klein bosgebied van de Vlasroot. Er liggen twee vennen: de Kleine en Grote Vlasroot (foto links). Dit zijn de enige echte vennen in de gemeente Veldhoven. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 10.000 jaar geleden ontstaan. De Kleine Vlasroot heeft waterlelies en er groeit riet, munt en wateraardbei. Aan de zuidzijde van de Grote Vlasroot groeit veel van de zeldzame struik gagel.  Beide vennen hebben door de droogte van de afgelopen jaren een lage waterstand.

Achter de Vlasrootvennen ligt een zanduitgraving waarvan een visvijver is gemaakt (foto rechts).


 

 

Verderop steekt de route de Volmolenweg tussen Waalre en Veldhoven over en kom je in het beekdal van de Dommel.

 

Hier loopt de route over een fraai pad met aan weerszijden jonge wilgenbomen langs de Dommel. Die Dommel heeft hier zijn oorspronkelijke loop behouden en slingert zich door het landschap (foto onder).

 

 

Met Leo links op de foto.


Na het pad langs de Dommel gaat de route via diverse klaphekjes, grasland en een bruggetje in de richting van Waalre. Onderweg zagen we nog een verkeersslachtoffer, een egel die een oversteek van de weg niet had overleefd.

In het verlengde van de Heuvelstraat, de Mosbroekseweg, in het buitengebied van Waalre, heb je zicht op de hoogbouw van het hightechbedrijf ASML in Veldhoven, bekend van de chipmachines. Een stukje verder groeit het Schermhavikskruid met gele bloemen.


De Mosbroekseweg eindigt op de Molenstraat en daar gaat de route rechtsaf richting de Waalrese Volmolen.

 

Watermolen de Volmolen die er nu staat dateert van 1992. Sinds 2000 produceert de molen elektriciteit die geleverd wordt aan omliggende woningen. Er is een conferentiecentrum gevestigd.


 

 

De molen die er voorheen stond werd al genoemd in een document uit 1347 en was eigendom van de Abdij van Echternach. De molen is een tijdlang als volmolen gebruikt.

Een volmolen was een industriemolen voor het “vollen” van geweven wollen stof. Daarmee kreeg de stof een hogere kwaliteit en werd het een tussenproduct voor de lakenindustrie.

Vanaf 1878 werd de molen ingericht als korenmolen. De korenmolen was omstreeks 1960 ernstig in verval geraakt en is ingestort tijdens een storm op 15 december 1962 (zie foto rechts). In de jaren daarna zijn de resterende onderdelen geleidelijk afgevoerd.


Tegenover de Volmolen staat op grondgebied van Riethoven eetcafé/camping De Volmolen. De route loopt via de camping achter het eetcafé een stuk langs de Dommel. Langs het pad groeit een veelvoorkomende plant de Reuzebalsemien. Als je de rijpe zaaddozen aanraakt, dan springen ze spontaan open en daar schrik je dan toch steeds weer van. Via een vlonderpad gaan we in de richting van buurtschap Broekhoven en  naar ons vertrekpunt in Riethoven.


Gelukkig troffen Leo en ik ook levende have aan langs de route zoals dit nieuwsgierig bont varken bij een boerderij langs een weg genaamd De Takkers bij Broekhoven.

 

Een deel van De Takkers vormt een fraaie bomenlaan tussen de akkers.


Tenslotte gaat de wandeling via een stuk bos, waarbij je langs de Riethovense visvijver De Waterspin komt, naar Riethoven. Wat opviel was dat de straat die naar het dorp voert “Hennepstraat” heet. Aan het eind zie je de Willibrorsduskerk weer en ben je aan het eind van deze tocht.


Reactie plaatsen

Reacties

Willem van gerwen
3 jaar geleden

Ja, dat klopt Adrie. Ik heb begrepen dat er de komende jaren hard gewerkt gaat worden. Mooi dat de Run weer een natuurlijker verloop gaat krijgen. Wat de nieuwe N69 gaat brengen, moeten we maar even afwachten. De door jou uitgezette wandeling zou dan best eens goed moeten worden aangepast. Ondertussen geniet ik ook van andere wandelingen op jouw site.

Adrie
3 jaar geleden

Mooi uitvoerig verslag van de wandeltocht! Een deel van deze wandeltocht staat de komende tijd aardig wat veranderingen te wachten zoals De Run die weer gaat meanderen maar ook de nieuwe N69 die aangelegd gaat worden.


Maak een Gratis Website met JouwWeb