Door de pan vanuit sterksel


In de maand december heb ik een wandeling gemaakt in de omgeving van het dorp Sterksel. Het dorp behoort bij de gemeente Heeze-Leende.

De routebeschrijving van deze wandeling met een lengte van 21 kilometer kun je vinden op de site www.klikprintenwandel.nl/wandelroutes/door-de-pan/ 


De wandeling start in Sterksel bij de Heilige Catharina van Alexandrië kerk.

 

Hierbij hoort een legende over deze Catharina.

Elke heilige wordt afgebeeld met een attribuut dat verwijst naar zijn/haar leven en/of sterven. De H. Catharina (ca. 287 - ca. 305) wordt meestal afgebeeld als een beeldschone jonge vrouw met een gebroken wiel met scherpe uitstekende punten (vandaar dat ze ook wel ‘Sint Catharina met het rad’ genoemd wordt). Soms heeft ze ook nog een palmtak (die verwijst naar de overwinning door de marteldood), een boek en schrijfstift (die verwijzen naar haar wijsheid en kennis) en een zwaard (vanwege haar vurigheid). Ze was afkomstig uit een welgestelde niet-christelijke familie in Alexandrië, Egypte. Volgens de overleveringen was zij een bijzonder mooie jonge vrouw. Toen Catharina 18 jaar oud was, begon keizer Maxentius de christenen te vervolgen (305-312). Catharina stapte zonder vrees op de keizer af om hem haar afkeuring over zijn wreedheden kenbaar te maken. In een twistgesprek met de keizer in een heidense tempel toonde zij aan dat de Romeinse goden afgoden waren. Omdat de keizer geen weerwoord had tegen Catharina’s argumenten, ontbood hij de vijftig meest prestigieuze filosofen van het Romeinse Rijk voor een dispuut met Catharina. Zij wist ze alle vijftig te overtuigen van de waarheid van het christelijke geloof. De keizer ontstak daarop in zo’n grote woede dat hij ze alle vijftig liet onthoofden. Vervolgens probeerde keizer Maxentius, geïntrigeerd als hij was door Catharina, haar voor zich te winnen door haar aan te bieden om koningin te worden. Catharina weigerde echter resoluut, waarop hij haar liet geselen en in de gevangenis liet gooien. Daarop wilde de keizer haar laten verpletteren met een rad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd. In plaats van Catharina brak echter het rad, getroffen door de bliksem. Hij wilde haar laten verbranden, maar het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk lukte het dan toch haar te onthoofden. Uit haar hals wond stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde. Haar lichaam is door engelen naar de Sinaïberg gebracht, waar het rond het jaar 800 door pelgrims werd teruggevonden. Het was nog steeds in goede staat. Naast de berg werd later Het Katharinaklooster gebouwd.

Op 25 november is haar naamdag.


 

In het plantsoen voor de kerk staat een beeld van een os.

Het beeld is een initiatief van de plaatselijke carnavalsvereniging “De Ossedrijvers”.

 

In 1968 werd het geplaatst als symbool voor het Sterkselse carnaval.


 

Al snel, aan het begin van de wandeling, kom je langs Providentia.

 

Het is een instelling waar epilepsiepatiënten in verschillende woongroepen in een beschermde omgeving waren gehuisvest.

 

Door een fusie met Kempenhaeghe is het een onderdeel geworden van deze laatste instelling.

 

Vanaf 2015 is er op het terrein een nieuwe woonwijk “Kloostervelden” gebouwd.


Een stukje verder kom je in het 275 hectaren grote natuurgebied “Lange Bleek” (zie punt 2. van de routebeschrijving). Het sluit aan bij de Herbertusbossen in Heeze en bij de Somerense Heide. Het totale gebied valt onder het beheer van het Brabants Landschap.

De naam “Lange Bleek” komt van een ven met die naam. Dat ven bestaat echter niet meer omdat het is drooggelegd.

Er ligt wel een ander ven met de naam Bultven.


Over paden door het bos die aan weerskanten zijn bedekt met diverse mossen kom je bij het fraai gelegen Bultven (2e foto hierboven).

Na het passeren van het Bultven loop je door een beukenbos. Alle bomen hebben inmiddels hun blad verloren en op de grond ligt een rood/bruin tapijt van alle afgevallen bladeren. Met daarbij de laagstaande zon levert dat prachtige plaatjes op.


Via een smal slingerend bospad - zie punt 4 van de routebeschrijving – met nog de aanwezige dauwdruppels aan de dennennaalden, kom je op het grondgebied van Someren. De route volgt een klein stukje van de “Zevenvennenroute” en voert langs het grote Keelven (foto hieronder).

 


 

 

Langs een smal bospad – inmiddels aangeland bij punt 5 van de routebeschrijving – zijn de tekenen van de late herfst alom aanwezig, zoals het afgevallen blad, het mos en wat laatste paddenstoelen.


Onderweg staat een bijzonder monument “De Keijepaol”.

 

Het is opgericht door carnavalsvereniging De Ossedrijvers uit Sterksel. 

 

Op het publicatiebord staat een verwijzing naar het beeld van de os in het plantsoen voor de kerk.


 

Na een paar zeer droge zomers is er gelukkig weer veel regen gevallen.

 

Niet iedereen zal dat prettig vinden, maar de natuur heeft dat water hard nodig gezien de lage grondwaterstand.

 

De bospaden zijn hier en daar dan ook behoorlijk nat.


Een stuk verderop kom je langs een gedenkteken. Het is een Drentse zwerfkei. De beschrijving op de plaquette maakt duidelijk waarom dit hier staat.

Voor de volledigheid een uitgebreidere verklaring.

Gedenksteen uit 1997 met Drentse zwerfkei op de plaats van een van de Douanepalen die hier in 1662 geplaatst zijn. Na de Tachtigjarige oorlog werden er in 1662 zogenaamde Douanepalen neergezet in het kader van belastinginning voor de republiek der Zeven Provinciën. Die zogenaamde ‘konvoyen en licenten’; werden geïnd door de ‘Admiraliteyt van de Maeze’, de latere landelijke belastingdienst. Dragonders, douaniers te paard ,controleerden de handelswaren, die de grens passeerden. Één van die palen stond op de Somerense Heide bij Sterksel en staat nu in Someren bekend als de Keiepoal, en daarvoor als Wilhelmina paal. Op 06-09-1898 werd de 18-jarige Wilhelmina tot koningin der Nederlanden gekroond. Ter gelegenheid daarvan besloot de gemeenteraad van Someren, een jaar later, de hardstenen paal uit de heide naar het dorp te halen. De douanepaal werd voorzien van de inscriptie “Hulde aan onze koningin, 6 september 1898”. En werd daarna als ‘Keiepaol’ een ludiek mikpunt van de jaarlijkse carnavalsvieringen. In 1997 werd het monument met de zwerfkei geplaatst door de schooljeugd van Someren Heide op de oude plek van de douanepaal op de grens met Sterksel.


De route verder volgend steek je op een gegeven moment het Sterkselsch Kanaal over (zie punt 8 van de routebeschrijving) en daarna het fraaie beekje de Sterkselsche Aa.

In het natuurgebied De Pan, op het grondgebied van Heeze, loop je over mooie paden.


 

Opnieuw steek je het Sterkselsch Kanaal over dat links en rechts van de brug in een rechte lijn het landschap doorsnijdt.

 

 


 

 

 

Op het hout van omgezaagde bomen groeien verschillende schimmels.

 


 

Over de mooie heide van natuurgebied De Pan (foto boven) loop je weer richting het startpunt van deze wandeltocht in Sterksel.

 

 

 

Onderweg passeer je camping St. Jorishoeve .

Als je in deze omgeving wat langer wilt verblijven is wellicht een verblijf op deze camping, waar je ook een huisje kunt huren, een optie.

 

Kijk maar eens op hun website www.jorishoeve.nl


Uiteindelijk steek je nogmaals het Sterkselsch Kanaal over en loop je langs het kanaal weer naar de kerk in het dorp.

 

Het kanaal is van 1916 tot 1920 gegraven en is 6 kilometer lang.

Destijds was de waterloop nodig bij ontginningswerkzaamheden van N.V. De Heerlijkheid Sterksel. Via het kanaaltje lieten ze het water uit het Peel- en Turfven stromen om beide gebieden op die manier droog te kunnen leggen. Het Sterkselsch Kanaal loopt deels parallel aan het riviertje de Sterkselse Aa, waarvan het zuidoostelijk van Sterksel afgetakt werd. 

In 2018 zakte het waterpeil in het kanaal drastisch en dreigde geheel droog te vallen.

Door Waterschap De Dommel en vrijwilligers van visverenigingen zijn toen alle vissen gevangen. Zo’n duizend exemplaren, waaronder karpers, baarzen, zeelten en voorns, werden overgezet in de Buulder Aa en een visvijver in Heeze.


Reactie plaatsen

Reacties

Toon Sanders
2 jaar geleden

Laat wel op tijd weten dan staat de koffie klaar!!!

Willem van Gerwen
2 jaar geleden

Zou zomaar een idee voor een nieuwe wandeling kunnen zijn Toon !

Toon Sanders
2 jaar geleden

Weer een mooie wandeling met dito foto's Willem!!!
Kom een keer langs of ben je bang dat je verdwaald in het oerwoud van Eindhoven??